Thursday, 19 September 2013

BELGIUM: KFC Tielen (-1998) / VC Tielen (1999-2007) / KFC De Kempen Tielen-Lichtaart (2007-)

Staf Janssens, Tielen (FC De Kempen Tielen-Lichtaart, formerly FC Tielen / VC Tielen)

Belgium, province: Antwerp

6 VIII 2011 / FC De Kempen - Berchem Sport 1-2 / Belgian Cup


 

No comments:

Post a comment